Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБРОСЬКІН В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

АМЕЛЬОХІН В.В. МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

БЕСКИШКИЙ С.М. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ВИБОРЧИХ ПРАВ

БОСИЙ В.П. ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

ГЛОБЕНКО І.О. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ДЕРЕВЯНКО Н.З. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

КАЛАШНІКОВ Г.Ю. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КНЯЗЄВ В.С. ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

КОЖУРА Л.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВРЕГУЛЬОВУЮТЬ ПИТАННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

КОЛІСНИК А.С. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МИТНО-СЕРВІСНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

КОНОНЕНКО С.В. ОСОБЛИВІ РИСИ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

КОЧЕРОВ М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЛЕЩИНСЬКИЙ В.П. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

ЛІПИНСЬКИЙ В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВИХ НОРМ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. СУБ’ЄТИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

МАКАРЕНКО М.М. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НАУМОВ А.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ Й ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

НОВАК Н.П. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, СЛОВАЧЧИНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

СЕМЕННИКОВ С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТАТАРОВА Т.О. МЕТОДИ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ТИМОШЕНКО В.О. ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФЕСЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ

ФРАНТОВСЬКИЙ Є.М. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОВБАНЬ І.М. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК ОБ’ЄКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЖАРОВСЬКА Г.П., ВОРОБЕЦЬ Х.М. ОЦІНОЧНЕ СУДЖЕННЯ VS ФАКТИЧНЕ ТВЕРДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГАФИЧ І.І. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПІВАК І.В. СЕПАРАТИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РУЙНАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЙОМУ

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАВРЕЦЬКА М.Й. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ДУРНОВ Є.С. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КУБКО А.Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ

ЧУДНОВСЬКИЙ О.В. СУДОВА РЕФОРМА 1864 Р. ТА ПРОКУРАТУРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОЙКО І.В. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ РОЗВІДУВАЛЬНИМ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КОЛОДІЙ О.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД

КУЛІ-ІВАНЧЕНКО К.К., ТРУШКІНА А.Д. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

ПАРХОМЕНКО М.М., БУЛГАКОВА О.Д. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН АБО ДЕРЖАВИ ЗА НОВИМИ ЗАСАДАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ОСОБИ В СУДІ ЗГІДНО З ОСНОВНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

САВИЧ Є.С. ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗВЕРНЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОЛІСНИК О.В. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ТА ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КОЛОМІЄЦЬ Я.Л. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗСПІРНОСТІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

ПАРИЗЬКИЙ І.В. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ АДВОКАТСЬКИХ ПОСЛУГ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПОДОЛЄВА А.І. СПЕЦИФІКА ДОГОВОРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЬОМІН О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

ТІМУШ І.С., КОВАЛЬ І.О. ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИТАЙГОРОДСЬКА В.В. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

КОЗІН С.М. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ СТАБІЛЬНИХ І НЕСТАБІЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ШКАРУПА К.В. НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КАРТАШОВ М.С. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ХАРКОВЕЦЬ О.П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИГІВСЬКИЙ І.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ЗАХОПЛЕННЯМ ЗАРУЧНИКІВ

ГРИЩЕНКО О.В. ВИКОРИСТАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ДРОЗД В.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ТА ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ІВАЩЕНКО Ю.М. ПОШУК, ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЯК ПРОЯВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ Й УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ І ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

КОНЄВ І.Є. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

СЕМЕНОГОВ В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ З ОЗНАКАМИ ПРИХОВУВАННЯ

ТАРАСЕНКО О.С. ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ЗАХІД ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСТАНЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У МЕЖАХ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГОРЄЛОВА В.Ю. ЖУРНАЛІСТСЬКА СВОБОДА СЛОВА ТА СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ФОДЧУК А.Б. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

АБРАМОВСЬКИЙ Р.Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У КРАЇНАХ ЄС

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ОМЕЛЬЧЕНКО О.П. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ БІОБАНКАМИ ЩОДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЛЮДСЬКОГО БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГОРБАНЬ Т.С. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

КОЗІН С.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

САМОЙЛЕНКО О.С. ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК КАТЕГОРІЇ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

ТИЩЕНКО Е.В., ЧЕРНОУС С.Н. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УКРАИНЕ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ В УКРАЇНІ

ШКАРУПА К.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕРМІНА «ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ»

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КРАСНОВА Ю.А. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ШУМОВИХ ВПЛИВІВ У ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛЬКО Б.І. ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОРЕНДИ В УКРАЇНІ

ВОРОНЯТНІКОВ О.О. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ГЛОБЕНКО І.О. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ГОРОБЕЦЬ Н.С., КРАСИЛЮК М.О. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

ДЕМЧИШИНА В.Р. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ДУБОВИЙ Є.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

КАЛАЙДА А.В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КЕЛЕБЕРДА В.І. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СТАДІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КЛИПА О.П. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КОЛЕСНИК Я.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЛЕЛЕКО А.М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КАРАНТИННОГО РЕЖИМУ

МАРУЛІНА Л.О. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

НЕСТЕРЕНКО О.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПАСТУШЕНКО В.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ТАТАРОВА Т.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА КОМПЕТЕНЦІЙНОГО СКЛАДНИКІВ

ТИМОШЕНКО В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФЕСЕНКО О.М. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

ШУБЕРТ Е.С. ПРИНЦИПИ ПІДЗАКОННОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОВГУНЬ К.В. МІСЦЕ Й РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

НЕСТЕРОВ Д.І. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ)

ОЛІЙНИК О.С. СПОСОБИ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ІНСТИТУТАХ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛОТНІКОВА А.В. ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СТ. 205 КК УКРАЇНИ

СИРОВАТКА С.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТУ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ВЧИНЕНІ У СПІВУЧАСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕНИСОВСЬКИЙ М.Д., КАРТАВЦЕВ В.С., ГАКАЛО І.Г. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЙ СЛІДЧОГО

КОТЕНКО А.О. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОМУ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ХОДІ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЗУБКОВА Л.А. СУДОВІ РІШЕННЯ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОПИТОВА О.С. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОСИПЧУК А.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРАБОВИЧ Т.А. СТАТТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНІ ДІЯННЯ (2001): ОСНОВА СУЧАСНОГО ПРАВА МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПАСТУХ І.Д. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН G 7

ШАВІНІНА Д.О. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ПАТЛАЧУК В.Н. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919 Р.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ГОФМАН О.Р. ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОБКІНА К.Р. ЗАХИСТ «ЧУЖИХ» ІНТЕРЕСІВ У КОНТЕКСТІ УЧАСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МЕЛЬНИК І.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БОЙЧЕНКО Е.Г. ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНИХ ДЖЕРЕЛ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПАСЕЧНІК О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАЙКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ГЕРМАНОВ О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

МУРИХІН С.В. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЖЕЛТОБРЮХ І.Л. ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТОРІН АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗОЛОТУХІНА Л.О. ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КОМІССАРОВ С.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОСТУПОК ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ»

КРАВЧУК М.Ю. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ

ЛИСЕНКО В.В. БЛОГ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

МАКАРЕНКОВ О.Л. ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

МАТВІЙЧУК А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МОСЕЙКО А.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РАДЧЕНКО О.М. РОЗВИТОК БЮДЖЕТНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЧЕРЕЗ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

МАКАРОВ А.І. ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПОЗАВИДОВОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗІНЧЕНКО В.М. ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У ХОДІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВОВК П.В. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ПАРАДИГМІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

ГАЛУПОВА Л.І. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ

КОРІННИЙ С.О. МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ