Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Редакційна колегія

Головний редактор:

Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права;

Члени редколегії:

Боровик Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ;

Журавльов Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

Козін Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Університету Короля Данила;

Курило Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, заслужений юрист України;

Мануїлова Катерина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Медвідь Людмила Петрівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри військового права та правоохоронної діяльності Національного університета оборони України;

Севрук Володимир Геннадійович – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ;

Влад Вернигора  L.L.M., BA (Hons), MA, DSocSc, викладач кафедри міжнародних відносин Школи Права Таллінського технічного університету, Таллін, Естонія.