Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Редакційна колегія

Головний редактор:

Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права;

 

Науковий редактор:

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ;

 

Члени редколегії:

Биргеу Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту юридичних і політичних наук Академії наук Республіки Молдова (Республіка Молдова);

Бобрик Володимир Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України;

Гаруст Юрій Віталійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділу публічного права Науково-дослідного інституту публічного права;

Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Іншин Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Карел Марек – професор, доктор права, кандидат юридичних наук, професор кафедри підприємницького права юридичного факультету Університету Масарика в м. Брно (Чеська Республіка);

Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту публічного права з наукової роботи – завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт;

Курило Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений юрист України, проректор з навчально-наукової роботи, правових та соціальних питань Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Лошицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;

Овчарук Сергій Станіславович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділу проблем захисту суб'єктів публічно-правових відносин Науково-дослідного інституту публічного права;

Світличний Олександр Петрович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Прилипко Сергій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.