Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРУШКО А.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДМІНИ ДИТИНИ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

БАДЮКОВ Ю.В. «ПОГАНЕ ПОВОДЖЕННЯ» ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 434 КК УКРАЇНИ

БУРАНГУЛОВ А.В. РОЛЬ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕМОВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ І ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

ВОРОНІН В.І. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ З’ЯСУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

ГРЕБЕНЮК М.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАСКУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ОБГОВОРЮВАНИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЗАЯЦЬ Р.Я. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБОВ’ЯЗКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КАЛАТУР М.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

ЛУКАШЕВИЧ С.Ю. ПРОГРАМУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ

ОЛІЙНИК О.С. ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

РОЗСОХА К.О. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

САЧКО О.В. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СЛЮСАР Д.Ю. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ТАРАН Т.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЖІНКИ-ШАХРАЯ

ФЕДЧУН Н.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

ЧЕРЕВКО К.О., АВДЄЄВ О.О. ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ІЗ НЕОБЕРЕЖНОСТІ

ШАЙТУРО О.П. МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ЩЕРБАКОВА А.К. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

ЯЩЕНКО А.М. ПОНЯТТЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЛИНЯНИЙ О.В. ПІДСТАВИ СКЛАДАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

КАРПЕНКО М.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КОТОВА А.С. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АРЕШТ МАЙНА» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КРЕТ Г.Р. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЛАТИШ К.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРВАНДАЛІЗМУ

ЛИСЕЮК А.М., ГЕЙМАЛ М.В. ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НЕВОДНИЧА Л.О., АБРАМЯНЦ А.В. СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ЧИ БІЛЬШЕ – ЗНАЧИТЬ КРАЩЕ?

САПІН О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ШАПОВАЛОВА І.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Д’ЯЧЕНКО Н.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОСТЕНКО С.К. СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ ЯК ОРГАНУ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

СУПРУН Г.Б. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДЕРКАЧ А.Л. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВОЗАХИСТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЮ ЮСТИЦІЄЮ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОБСЄ)

ОРЄХОВ С.М. АДАПТАЦІЯ УКРАЇНОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

ПУШКІНА О.В., ПАЛЄЄВА Ю.С., ЧЕБИКІНА Т.С. ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ДИПЛОМАТИЧОГО КОРПУСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

ШПЕРУН Х.В. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

КОВАЛЬ І.М., РАТУШНА О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

ПОПАДИНЕЦЬ М.І. ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОГО ПІДХОДУ

СИРОВАЦЬКИЙ В.І. ОНТОЛОГІЧНІ КОНСТАНТИ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ: ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І «ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО»

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ДЖЕРЕЛІЙ В.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСТАХ

ІСАКОВА В.М. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБРОСЬКІН В.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ НА БЛОКПОСТАХ У ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

АГАПОВА О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БАНДУРА С.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТА (КОНЦЕПТУ) АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ

БЕВЗ С.І. НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

БУДЬ О.А. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ

ВАСИЛЬЧЕНКО Н.О. ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ

ГАЛЬОНКІН С.А. НАПРЯМИ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ М.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД

ЄМЕЦЬ Л.О. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАЙКІНА Г.М. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ЗАЛУЖНИЙ В.Г. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС АТЕСТУВАННЯ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ПОПЕРЕДНЄ АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ІВАНОВ С.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ІВАНЦОВ В.О. ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

КАДНИКОВА Г.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ

КАЛІНІЧЕВ А.А. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ (ТАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

КОНДРАТЕНКО В.М. ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КОЩИНЕЦЬ В.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

МАЛІКОВ В.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ВИЯВИ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ)

МАМАЛУЙ О.О. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ-ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОМІРНОСТІ РІШЕНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

ОСТРОВИЧ Е.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОГРЕБНЯК М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РІВІС М.М. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОССІХІНА Г.В., РОССІХІН В.В. ЩОДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПУБЛІЧНУ ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

САВЮК М.Ф. РОЛЬ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

САРИБАЄВА Г.М. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ

СМОЛІЙ І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

СОЛДАТОВА В.Д. ПРИЧИНИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СТОЛБОВИЙ В.М. ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТИХОНОВА О.В., ГЕРАСИМЕНКО Л.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ЧЕРНИШОВ Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУР ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Том 1

Том 2

Том 3

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЗУСА Ю.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВОЯТ Л.І. ЗМІНА СПРИЙНЯТТЯ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ГЕРУС М.М. КРИМІНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1958 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДУРНОВ Є.С. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОРІЧЧЯ

ЖУКОВ С.В. ФЕНОМЕН ДОБРОЧЕСНОСТІ: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

КОВАЛЬЧУК С.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КОМОРНИЙ О.М. ПРИНЦИПИ ДОГОВІРНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАКСИМЮК О.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЖИТТЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПИВОВАР М.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

СЕМЕНОВА А.П. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АЛІМЕНТНИХ ВІДНОСИН ЗА КОДЕКСОМ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю УРСР 1969 РОКУ

СТРУС Л.Б. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ ТРАНСГЕНДЕРНОСТІ ЯК ПРОЯВУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИ

ЩЕРБИНА В.С. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВАКАРОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

ВІШТАК І.А. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КУЗЬМЕНКО О.В., ГРИГОРЕНКО Я.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАНАСЕВИЧ І.І. СПОЖИВЧИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

БОЙКІВ І.М. ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ СИСТЕМАХ ПРАВА

ГУЙВАН П.Д. ЩЕ РАЗ ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМПОРАЛЬНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ ДОСВІД

ДРОНОВ С.С. СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОГО СТРОКУ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

ЗУБ О.Ю. ФЕНОМЕН СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ІСАКОВ М.Г., ПАРКУЛАБ В.Г. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

КАРМАЗА О.О. ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ОКРЕМОЮ КАТЕГОРІЄЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ НОТАРІАТУ

МИРОНЕНКО В.О. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

СОРОКА О.О. ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ ПРЕДМЕТА ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОНЧАРЕНКО О.М. ПИТАННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ САМОРЕГУЛІВНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

ШЕВЧЕНКО М.В. ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЗА ЧАСОМ І КОЛОМ ОСІБ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНОНЕНКО В.А. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

СЕРБИНА Н.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ХРЕНОВА Т.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

ЧИЖМАРЬ Ю.В. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

ЧУМАЧЕНКО І.М. ДОСВІД КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ШРАМКО О.В. БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ – КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКА

ЯКОВЛЄВА Г.О. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДИ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОВЛЄВ О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ОСНОВУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БАЙКАЛОВ Я.Ю. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДАСТРОВОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ 90-ТИХ РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ГАРАНТА СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОСТЕНКО О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ВИЗНАННЯ СЕРТИФІКАТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КУЛЬЧИЦЬКИЙ В.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛЮБИМОВ О.К. ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

МАЛІКОВ В.В. ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ПЕТРЕНКО П.Д. СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ПОДОРОЖНІЙ А.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗСОХА К.О. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

САУНІН Р.Д., ТКАЧЕНКО О.В. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СКАПОУЩЕНКО О.Д. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

СТОЛБОВИЙ В.М. МЕХАНІЗМ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СУКМАНОВА О.В. ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

УВАРОВА С.В. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ХАРЧЕНКО В.М. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

ШАПТАЛА Є.Ю. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ШОРСЬКИЙ П.О. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

ЯРОМІЙ І.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

BERDNIK I.V. CONCERNING THE ISSUE ON DETERMINING THE OBJECTIVE EVIDENCES OF THE “SEA POLLUTION” CRIME

ВАСИЛЬЄВА Д.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

ВОЛКОВА Т.І. ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ «НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ» ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

КОТЕЦЬ Є.А. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПІВРОБІТНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

КУЗЬМЕНКО С.С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА НЕРУХОМОСТІ

КУЦЕВИЧ М.П. ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКА ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ ХVII ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»

ЛУКАШЕВИЧ С.Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ПІДСТАВА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

НЕВГАД В.В. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ УМИСНИХ УБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, ЩО Є НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ

ХАРЛОВ О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ЦВІРКУН Н.Ю., СЕКОВОЙ О.Д. ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОПЕРСАК Д.В. СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МАЛАЗОНІЯ Н.Г. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ

ПОЧТОВА Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ З УЧАСНИКОМ, ІНФІКОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

РОМЦІВ О.І. ФОРМИ, ВИДИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНІ ОЗНАКИ

КОБКО Є.В., ДАУГУЛЄ А.В. ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ І США ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

КОГУТИЧ Є. Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

СПЕКТОР О.М. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ТКАЧЕНКО Р.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

ШЕЛУДЯКОВ Р.С. СИСТЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ПАВЛУСІВ Н.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ДОНЦОВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК

АВРАМЕНКО О.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

БЕРНАЦЬКА Н.І. ДОСВІД ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ДАШУТІН І.В. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

ДІДЕНКО Л.В. ПІДСТАВИ Й ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ

ІНШИН М.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОВАЛЕНКО А.О. ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОВАЛЕНКО Ю.О. СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

МЕДВЕЦЬКА О.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

МОРОЗ Т.П. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

СКРИПА Є.В. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

РЕЦЕНЗІЇ

КОЛПАКОВ В.К. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗАПОТОЦЬКОЇ ОЛЕНИ ВАСИЛІВНИ «УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»