Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ІВАНЧЕНКО О. М. ДИСКУРС ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВОСУДДЯ

ЧИЖМАРЬ К. І. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАРВІНЕНКО В. Д. ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРШЕ МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

МУДРА О. М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОЛЬШАКОВ Д. К. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КРАВЕЦЬ В. І. ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА)

ВАСИЛИНА Н. В., ШИКІР Д. О. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОНЧАРЕНКО О. М., НЕСКОРОДЖЕНА Л. Л. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАСОБУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОСОВА М. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ СУДДЯМИ

ПРОКОПЧУК Н. Р. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. НОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВАСЬКІВСЬКИЙ О. П. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЄФРЕМОВ А. О. КОМПЕТЕНЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУРКО О. П. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙНОГО СПОРУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЛЕКАРЬ С. І., ІВАНИШИНА О. С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ЛІЩИНА І. Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ

МАНДЗИК П. І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

МАТЮЩЕНКО С. С. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МАХНО В. А. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

САХНІЙ А. В. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

НАКОНЕЧНА І. В. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ЦИГАНОК Ю. В. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ЧАЙКА В. В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОДАТКОВОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ШКАРУПА К. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТУРИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РЕФОРМУВАННІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

ШУЛЬГА О. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХУРИНСЬКА О. О. ІМУНІТЕТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК

РУДИК М. М. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РИМАРЧУК О. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ДІЗНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СЕРДЮК В. П., СЕРДЮК Є. В., ТЕРЕЩЕНКО А. Л., ФАСТ О. О. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК В АВІАЦІЙНИХ ПОДІЯХ

СЛЮСАРЧУК Х. Р., ШЕВЧУК М. І. ОБРАННЯ ДО ОСОБИ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДНОГО З ПЕРЕДБАЧЕНИХ КПК УКРАЇНИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЯК «ВИПАДОК» ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

СОРОКА І. В. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК МАЙНА ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ШЕВЧИШЕН А. В., ЦУЦКІРІДЗЕ М. С. ОКРЕМІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ПОКАРАННЯ ТА ЇХ ДОВЕДЕННЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ВАСИЛИНА М. М. ВИХОВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕЛЬНИКОВИЧ М. С. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КРИКУН В. В., БРАТЕЛЬ С. Г. УКРАЇНА В РАМКАХ ЄС: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ПРАВ