Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права № 2 Том 2 Частина 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНТОНЮК О.А. НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ПРОФІЛАКТИКИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

БЕРЕЗНЯК В. С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ

БІЛЬКО Т. О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

ВОЛКОВА А. О. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ДОВБАНЬ І. М. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

ЗАБАРНИЙ М. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ

КАЛИТА В. Г. НЕОСУДНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ

КАРМАН В. В. ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 338 КК УКРАЇНИ

КОНЮШЕНКО Я. Ю. ҐЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИВОНОС С. В. ОБ’ЄКТ БАНДИТИЗМУ У СИСТЕМІ ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МІРКОВЕЦЬ В. І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС І ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІРОШНИЧЕНКО С. С. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ПАВЛЮХ О. А. ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ПОЧТОВИЙ М. М. ПРОЯВИ ПУБЛІЧНОСТІ І ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

СИДОРЕНКО Н. С. СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

СКОК С. Г. ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ МНОЖИННОСТІ УМИСНИХ ВБИВСТВА

СПІЛЬНИК С. І. ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СТРЕЛЮК Я. В. ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ», ВЧИНЕНОГО В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ УСТАНОВІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ФОМЕНКО А. Є. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ», «МОНІТОРИНГ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ» ТА «МОНІТОРИНГ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ»

ШАХОВНІНА М. О. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ЮСУБОВ В. В. ПРАВОВА ПРИРОДА РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ЯЦУН М. М. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕЗСОННА Т. Ф. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА

БОГДАНОВ Є. А. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ВЕРСІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАЦЮК В. О. ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОТРУЙНИХ ЧИ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ГОЛИШЕВА У. І. ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

ДЗЮБИНСЬКИЙ В. В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИМАГАННЯ ТА/АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ЄРМАКОВ Ю. О. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР

МОРА О. М., ЗРАЖЕВСЬКИЙ О. В. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ПЕРЕКЛАДАЧА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ТОРОПЧИН С. О. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ШЕСТОПАЛОВА Я. В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ-ЗЛОЧИНЦЯ ТА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДІТЕЙ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

АНТИПОВА І. Л. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ВОВК П. В. СУДДІ НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОСАДАХ В УКРАЇНІ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

КУЗЬМИШИНА О. М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ

НЕСТОР Н. В. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДДІВ

СОРОЧКО Н. В. СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ. НАУКОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ

ЩЕРБАКОВ В. В. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРУШКО І. І. ОСНОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ДУБОВИК В. Б. ПРІОРІТЕТИ ТА ВИМІРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБCЄ