Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАВРЕЦЬКА М.Й. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ДУРНОВ Є.С. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КУБКО А.Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ

ЧУДНОВСЬКИЙ О.В. СУДОВА РЕФОРМА 1864 Р. ТА ПРОКУРАТУРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОЙКО І.В. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ РОЗВІДУВАЛЬНИМ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КОЛОДІЙ О.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД

КУЛІ-ІВАНЧЕНКО К.К., ТРУШКІНА А.Д. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

ПАРХОМЕНКО М.М., БУЛГАКОВА О.Д. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН АБО ДЕРЖАВИ ЗА НОВИМИ ЗАСАДАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ОСОБИ В СУДІ ЗГІДНО З ОСНОВНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

САВИЧ Є.С. ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗВЕРНЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОЛІСНИК О.В. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ТА ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КОЛОМІЄЦЬ Я.Л. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗСПІРНОСТІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

ПАРИЗЬКИЙ І.В. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ АДВОКАТСЬКИХ ПОСЛУГ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПОДОЛЄВА А.І. СПЕЦИФІКА ДОГОВОРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЬОМІН О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

ТІМУШ І.С., КОВАЛЬ І.О. ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИТАЙГОРОДСЬКА В.В. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

КОЗІН С.М. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ СТАБІЛЬНИХ І НЕСТАБІЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ШКАРУПА К.В. НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КАРТАШОВ М.С. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ХАРКОВЕЦЬ О.П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИГІВСЬКИЙ І.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ЗАХОПЛЕННЯМ ЗАРУЧНИКІВ

ГРИЩЕНКО О.В. ВИКОРИСТАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ДРОЗД В.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ТА ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ІВАЩЕНКО Ю.М. ПОШУК, ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЯК ПРОЯВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ Й УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ І ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

КОНЄВ І.Є. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

СЕМЕНОГОВ В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ З ОЗНАКАМИ ПРИХОВУВАННЯ

ТАРАСЕНКО О.С. ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ЗАХІД ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСТАНЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У МЕЖАХ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ