Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Головна

Головна

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» (Категорія «Б») засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку. 

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2049 від 13.06.2024 року.

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» включено до переліку наукових фахових видань (Категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1).

Науковий вісник публічного та приватного права включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії публічного адміністрування, адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, екологічного, кримінального і кримінально-процесуального права.

Матеріали Наукового вісника публічного та приватного права адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування сучасної юридичної науки. 

Редколегія запрошує науковців до активної співпраці і сподівається, що молоде видання «Науковий вісник публічного та приватного права» знайде своїх авторів і вдячних читачів.