Науковий вісник публічного та приватного права №3

  • Печать

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВАСЕЦЬКИЙ В.Ю. ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ НА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ЯК НАСЛІДОК ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ В ЄВРОПІ ХІІІ–ХVІІ СТ.

СЕВЕРІНОВА О.Б. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 1941–1945 РОКАХ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ФЕТЬКО І.І. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

БУЛКО Л.О. АЛЕАТОРНІ ДОГОВОРИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

БУЩАН А.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ З ДЕРЖАВНОЮ ІПОТЕЧНОЮ УСТАНОВОЮ ТА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОРНЕСЮК М.В., ЖУРА В.А., СТЕПАНЮК К.І. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

ПОКРАСЬОН А.О., МАРТИНЮК К.М., КОЗЛОВА П.Г. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПАНАСКОВИЧ Л.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПИЛИПЕНКО В.О., КИЧКО А.М. МОБІНГ ЯК ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

СОЦЬКИЙ А.М. СУБ’ЄКТИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАМОЖАНСЬКИЙ О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЛІЗОГУБОВА Н.В., ОВЧАРЕНКО А.О., ШУКАЙ К.П. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ДРУЗЕНКО А.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ДУБОВИК Т.С. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАЛЄВСЬКИЙ В.E. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

КОМІРЧИЙ П.О. СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ЛИТВИН І.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

МИКОЛАЄЦЬ Д.А. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НИКИТЮК Я.І. СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

ОЛІЙНИК О.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОЛЮХОВИЧ Д.О. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

ТЕРЕХОВА О.Ю. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

ШУМЕЙКО Т.А. ВПЛИВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ЩИГОЛЬ Ю.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ЯРА О.С. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

МАТВІЙЧУК М.А. РЕВОЛЮЦІЙНЕ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧА ПОЛІТИКА ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В ПРАЦЯХ І. МАЛИНОВСЬКОГО

МОЗОЛЬ С.А., ГУЦУЛЯК М.Я. СПІВВІДНОШЕННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ, ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ ТА РОЗРАХУНКОВОЇ ОДИНИЦІ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СКЛЯР М.О., НЕБОГАТІКОВА С.С. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СТРЕЛЮК Я.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ТКАЛЕНКО О.В. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАЛЬКА І.З. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗНАТИ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЙОГО ПІДОЗРЮЮТЬ, ОБВИНУВАЧУЮТЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОРНЄВ О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА

КУЧЕР О.В. УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ «ТАЄМНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ» У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ НАГЛЯДУ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

РЯБЧЕНКО К.С. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЦІСЕЛЬСЬКИЙ О.В. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. РОЛЬ ВЕЛИКОЇ ДВАДЦЯТКИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ