Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 2

  • Печать

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОБКО Є.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КОВАЛЕНКО А.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КОВАЛЬЧУК С.П. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

КОЛЄСНІКОВ Д.В. ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОЛОМОЄЦЬ Н.В. ФОРМУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ В ПРАЦЯХ ОКРЕМИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

КОРОЄД С.О., ЛОШИЦЬКИЙ М.В. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

КОСЯЧЕНКО К.Е. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

КРУГОВИЙ О.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ

КУР’ЯН В.В. ІНСТИТУТ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ЯК СИСТЕМА

ЛЕГЕНЬКА М.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА»

МАЛІКОВ В.В. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАМОНТОВА О.М. ПРО ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ОПАЦЬКИЙ Р.М. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ОСТРОВСЬКИЙ С.О. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ НАПРЯМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ О.І. ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ЯК ОСНОВА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

ПАСІЧНИК В.В. ПОНЯТТЯ ЗВИЧАЮ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОВИДИШ В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОГРЕБНЯК М.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

РОМАНЮК М.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СВІДЕРСЬКИЙ О.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

СИБІГА О.М. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

СКОРОХОД І.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

СМОЛІЙ І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

СОКОЛОВСЬКА Т.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА АБСОРБЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

СОЛОВЕЙ О.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ШТАБНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СОФ’ЇН М.І. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

СУКМАНОВА О.В. РІВНІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ТИЛЬЧИК В.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

ТОЛОЧКО В.В. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ФЕНИЧ Я.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОМАДЯНСТВО ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ЙОГО ВІД СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

ХАНОВА Н.О. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ХОША В.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ У ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ЦУРКАН О.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЧЕРНИШОВ Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВАКУЛИК О.О. ОСОБЛИВОСТІ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

ДОРОХІН Д.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

КАЛАТУР М.В. ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОННОСТІ СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

КУЛИКОВИЧ А.Ю. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

МИХАЛЬСЬКИЙ О.О. ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

СОКОЛ В.М. СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЛДАТОВА В.Д. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ТАРАН Т.Г. ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ

ШАЙТУРО О.П. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

ЩЕРБАКОВА А.К. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

ЯЩЕНКО А.М. ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВОРОБЧАК А.Р. ВИКОРИСТАННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ГУНЧЕНКО О.В. ПРАВОВА ПРИРОДА УЧАСТІ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ДРОБЧАК Л.В. «СУД, УСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОМ» ЯК ВИМОГА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДУ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

КОВТУН О.В. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ЯК ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕРЕШКОДЖАННЯМ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ПОПОВИЧ І.М. МІСЦЕ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ І СПІВРОБІТНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГАЛАГАН С.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ДАНЕЛІЯ Т.С. МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

КАРВАЦЬКА С.Б. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКІВ

ОРІНДА ЕДДІ НІКОЛАС. РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО АФРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЯМИ І ПАНДЕМІЯМИ

СУПРУН Г.Б. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ, ЩО БУЛИ ВСТАНОВЛЕНІ РАДОЮ ЄВРОПИ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СИРОВАЦЬКИЙ В.І. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ФІЛОСОФЕМИ В ПРАВОВОМУ ВИЗНАЧЕННІ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ

ФЕДОРЕНКО В.В. ВИКОРИСТАННЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАОХОЧЕНЬ У МОРАЛЬНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ